העתק פרוטוקול הדיון בבית המשפט ופסק הדין

לנוחות הקוראים אני מצרף את פרוטוקול הדיון ואת פסק הדין שהוציא השופט בעקבותיו. פסק דין זה משמש כתעודה ציבורית המאפשרת לשנות את רישום הדת במשרד הפנים.

פסק דין עמוד 1פסק דין עמוד 2