העתק העתירה שהגשתי לבית המשפט

עתירה לבית המשפט בבקשה להרשם כחסר דתכפי שכבר ציינתי, השלב החשוב ביותר כנראה בתהליך הרישום כחסר דת הוא ניסוח העתירה לבית המשפט. על מנת להקל על ציבור הקוראים, אני מצרף בקישור למטה את העתירה כפי שהגשתי אותה. אנצל הזדמנות זו כדי להודות פעם נוספת לעו"ד יוסף בן משה על העזרה האדירה שלו בניסוח העתירה.

 

לצפייה בעתירה לחצו על הקישור:

עתירה לבית המשפט בבקשה להרשם כחסר דת